Card GSM gateway 32 SIM – 1Lan SMG4032

(chưa VAT)

Card GSM gateway 32 SIM – 1Lan SMG4032
– Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi
– Hạn chế thời gian gọi mỗi tháng cho mỗi sim
– Tự động routing máy lẻ khi khách gọi lại
– Tự động kết nối IPPhone/ Softphone/ FXS khi tổng đài lỗi

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage