Card giao tiếp mạng LAN – AR-LANU

(chưa VAT)

Card giao tiếp mạng LAN – AR-LANU

Card giao tiếp mạng LAN – AR-LANU được cài đặt trên vị trí
(CN3) của BKSU, cung cấp 1 cổng giao tiếp LAN
• Tốc độ 10 Base-T
• Giao diện RJ45…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage