Card ghi âm tansonic Pro 8 cổng SZD5008

(chưa VAT)

Card ghi âm tansonic Pro 8 cổng SZD5008

Card ghi âm 8 cổng, ghi âm 8 máy số đồng thời cho các điện thoại số panasonic như KXDT333, DT343, KXT7630, KX-T7633…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage