Card ghi âm điện thoại đường E1 PRI TANSONIC T3E1

(chưa VAT)

Card ghi âm điện thoại đường E1 PRI TANSONIC T3E1, – Máy ghi âm điện thoại E1 ghi âm đường truyền trung kế số E1, PRI (30B+D).

Card ghi âm luồng E1-30 kênh
– Ghi âm điện thoại và ghi âm âm thanh
(Kết nối 8 thiết bị trên 1 PC, chạy mọi Window)

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage