Card ghi âm điện thoại 32 lines TANSONIC T5PE32

(chưa VAT)

Card ghi âm điện thoại 32 lines TANSONIC T5PE32

Card ghi âm 32 kênh
– Ghi âm điện thoại và ghi âm âm thanh
(Kết nối 8 thiết bị trên 1 PC, chạy mọi Window)

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage