Card ghi âm 16 cổng SZD5016

(chưa VAT)

Card ghi âm 16 cổng SZD5016

Card ghi âm 16 cổng, ghi âm 16 máy số đồng thời cho các điện thoại số panasonic như KXDT333, DT343, KXT7630, KX-T7633…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage