Card AR-SLIB8 mở rộng 08 thuê bao dùng cho tổng đài LG Ericsson

(chưa VAT)

Card AR-SLIB8 mở rộng 08 thuê bao dùng cho tổng đài LG Ericsson

Card AR-SLIB8 mở rộng 08 thuê bao dùng cho tổng đài LG Ericsson được cài đặt trên vị trí (CN2) của khung BKSU và EKSU. Nó cung cấp 8 thuê bao thường SLT tích hợp sẵn Caller ID

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage