Card AR-CHB308 mở rộng 03 trung kế 08 thuê bao

(chưa VAT)

Card AR-CHB308 mở rộng 03 trung kế 08 thuê bao

Card AR-CHB308 mở rộng 03 trung kế 08 thuê bao được cài đặt trên vị trí (CN2) của khung BKSU và EKSU. Nó cung cấp 3 trung kế CO và 8 thuê bao hỗn hợp

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage