Box ghi âm điện thoại 2 lines TANSONIC TX2006U2G

(chưa VAT)

Box ghi âm điện thoại 2 lines TANSONIC TX2006U2G

– Ghi âm đồng thời 2 cuộc gọi.

– Kết nối với cổng USB của máy tính.

– Chức năng Voicemail, 02 kênh.

– Tự phát thông báo cho phép khách để lại lời nhắn.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage