Box ghi âm điện thoại 2 line Tansonic T5U2

(chưa VAT)

Box ghi âm điện thoại 2 line Tansonic T5U2

Phạm vi Sử dụng: dùng cho các cửa hàng bán Gas, Các trung tâm tư vấn, sân bay, cơ quan, nhà hàng, khách sạn,

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage