Box ghi âm điện thoại 2 line Tansonic T5U2C

(chưa VAT)

Box ghi âm điện thoại 2 line T5U2C

Box ghi âm call center 2 kênh
– Phần mềm quản lý thông tin khách hàng
– Hỗ trợ click to call, chặn số gọi đến
(Kết nối 8 thiết bị trên 1 PC, chạy mọi Window)

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage