Box ghi âm điện thoại 16 line Tansonic T5PE16

(chưa VAT)

Box ghi âm điện thoại 16 line Tansonic T5PE16

Box ghi âm call center 16 kênh
– Ghi âm điện thoại và ghi âm âm thanh
(Kết nối 8 thiết bị trên 1 PC, chạy mọi Window)

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage