Bộ cắm sim di động FWT-C800

Bộ cắm sim di động FWT-C800

Bộ cắm sim di động chuyển đổi ra 2 line điện thoại cố định, kết nối vào điện thoại analog trực tiếp hoặc CO tổng đài

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage