Bàn lập trình tổng đài LG-Ericsson LDP7224D

(chưa VAT)

  • Màn hình 3 dòng x 24 ký tự hiển thị thông tin và số gọi đến
  • 24 phím mềm gán chức năng lập trình cho tổng đài kèm đèn LED thông báo và kiểm soát cuộc gọi
  • 7 phím chức năng gán sẵn
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage