Bàn giám sát DSS 832

(chưa VAT)

Bàn giám sát DSS 832 dùng cho tổng đài ADSUN

Màn hình LCD 2 dòng, 44 phím.
Hiển thị số điện thoại bên ngoài gọi đến, hiễn thị số nội bộ gọi đến máy trực…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage