Bàn giám sát cuộc gọi DSS 48 phím chức năng

(chưa VAT)

– Bàn giám sát cuộc gọi DSS 48 phím chức năng
– Bàn lập trình dùng cho tổng đài LG
– Tính năng chống làm phiền cho phép khoá cuộc gọi khi bạn đang bận

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage