Avaya SBM24 Button Module

(chưa VAT)

-Cung cấp 24 dòng bổ sung
-Tương thích với điện thoại IP Avaya
-R6.0 trở lên
-Có thể thêm tối đa 3 mô-đun SBM24
-42 SBM24 trên mỗi hệ thống

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage