Điện thoại IP Atcom AT800DP

(chưa VAT)

-Chất lượng thoại HD và LCD
-Hỗ trợ giao thức SIP
-Có nút đăng ký / thoát độc lập
-7 phím lập trình với các phím thông minh.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage