Điện thoại IP Atcom AT620P

(chưa VAT)

Hỗ trợ giao thức SIP và IAX2
Cung cấp hai giao diện Ethernet 10 / 100Mbps với bộ định tuyến tích hợp.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage