Điện thoại IP Atcom AT610P

(chưa VAT)

-Cung cấp luồng thoại chất lượng cao
-Tương thích với nhiều Nền tảng khác nhau như Asterisk, FreePBX, Broadsoft…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage