Sản phẩm nổi bật

Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T19E2

840,000  (chưa VAT)
31,482,000  (chưa VAT)
39,050,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

720,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

980,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink SIP-T21E2

980,000  (chưa VAT)

Sản phẩm nổi bật

Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

33,431,000  (chưa VAT)
29,717,000  (chưa VAT)

Sản phẩm khuyến mãi

Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T19E2

840,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

720,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
4,900,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
590,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
1,950,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
2,850,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T53

2,800,000  (chưa VAT)
3,104,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
9,500,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
4,650,000  (chưa VAT)

Sản phẩm mới

Tổng đài IP Grandstream

TỔNG ĐÀI IP UCM6300A

Hội nghị Logitech

Logitech CONNECT

13,700,000  (chưa VAT)

Hội nghị Logitech

Webcam Logitech C930E

3,250,000  (chưa VAT)

Hội nghị Logitech

Webcam Logitech C925E

2,900,000  (chưa VAT)

Danh mục sản phẩm