Sản phẩm nổi bật

Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T19E2

840,000  (chưa VAT)
31,482,000  (chưa VAT)
39,050,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

720,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

980,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink SIP-T21E2

980,000  (chưa VAT)

Sản phẩm nổi bật

Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

33,431,000  (chưa VAT)
29,717,000  (chưa VAT)

Sản phẩm khuyến mãi

Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T19E2

840,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

720,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
4,900,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
590,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

4,190,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
6,750,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
1,950,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T53

2,800,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
3,200,000  (chưa VAT)
3,104,000  (chưa VAT)

Sản phẩm mới

1,630,000  (chưa VAT)
2,500,000  (chưa VAT)

Tổng đài điện thoại

Tổng đài Grandstream UCM6304A

28,200,000  (chưa VAT)

Tổng đài điện thoại

Tổng đài IP Grandstream UCM6308A

40,600,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
3,850,000  (chưa VAT)
1,070,000  (chưa VAT)
1,230,000  (chưa VAT)
1,180,000  (chưa VAT)

Danh mục sản phẩm