Sản phẩm nổi bật

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T19E2

440,000 840,000  (chưa VAT)
31,482,000  (chưa VAT)
39,050,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

720,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

980,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink SIP-T21E2

980,000  (chưa VAT)

Sản phẩm nổi bật

Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

33,431,000  (chưa VAT)
29,717,000  (chưa VAT)

Sản phẩm khuyến mãi

Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

720,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
4,900,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
590,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Cáp mạng Aptek

Cáp mạng Aptek CAT.6 UTP

1,230,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
6,750,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

4,190,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T30

845,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
1,950,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1625

1,100,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T53

2,800,000  (chưa VAT)

Sản phẩm mới

Điện thoại IP Fanvil

Điện thoại IP Fanvil X301

860,000  (chưa VAT)
45,150,000  (chưa VAT)
42,750,000  (chưa VAT)
40,350,000  (chưa VAT)
37,950,000  (chưa VAT)
31,850,000  (chưa VAT)
29,500,000  (chưa VAT)
27,100,000  (chưa VAT)

Danh mục sản phẩm