Sản phẩm nổi bật

Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T19E2

950,000  840,000  (chưa VAT)
31,482,000  (chưa VAT)
39,050,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

840,000  720,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

980,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink SIP-T21E2

980,000  (chưa VAT)

Sản phẩm nổi bật

Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

33,431,000  (chưa VAT)
29,717,000  (chưa VAT)

Sản phẩm khuyến mãi

Giảm giá!

Điện thoại IP Yealink

Điện thoại IP Yealink T19E2

950,000  840,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

840,000  720,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
890,000  590,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
6,900,000  4,900,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
2,630,000  1,950,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
1,340,000  1,200,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Router TP-Link

TP-Link WN722N

250,000  235,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Tai nghe Call Center

Tai nghe Yealink UH33

1,250,000  980,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Thiết bị WiFi

Asus RT-N12HP

1,800,000  1,700,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
2,850,000  2,490,000  (chưa VAT)

Sản phẩm mới

2,390,000  (chưa VAT)
3,470,000  (chưa VAT)
2,750,000  (chưa VAT)
2,375,000  (chưa VAT)
2,375,000  (chưa VAT)
3,790,000  (chưa VAT)
1,790,000  (chưa VAT)
1,790,000  (chưa VAT)

Danh mục sản phẩm