Làm cách nào để thêm điều kiện thời gian trong Yeastar

Bạn có thể muốn định tuyến cuộc gọi công việc đến các điểm đến khác nhau trong thời gian khác nhau, như giờ làm việc, ngày lễ hoặc thậm chí là giờ ăn trưa. Điều kiện thời gian trong S-Series PBX Yeastar là tính năng để đạt được điều đó.

Điều kiện thời gian được sử dụng để kiểm soát lưu lượng cuộc gọi dựa trên thời gian và ngày tháng. Trên trang Điều kiện thời gian, bạn có thể tạo nhóm thời gian. Một nhóm thời gian là một danh sách các lần mà các cuộc gọi đến hoặc đi được chọn. Quy tắc chỉ định phạm vi thời gian, theo thời gian, ngày trong tuần, ngày trong tháng và tháng trong năm. Điều kiện thời gian có thể được gán cho một tuyến đường vào, điều khiển đích đến của một cuộc gọi dựa trên thời gian. Điểm đến có thể là Thư thoại, Hàng đợi, IVR, Tuyến đường đến, v..v.. Điều kiện thời gian cũng có thể được chỉ định cho tuyến đường đi để hạn chế việc sử dụng tuyến đường đó.

Điều kiện thời gian được sử dụng để làm gì?

Ví dụ, bạn có thể tạo một Điều kiện thời gian gọi là “Bữa trưa”. Sau đó, bạn sẽ chọn một Nhóm thời gian xác định khoảng thời gian nào là “ăn trưa” và sau đó cho biết rằng các cuộc gọi đến vào giờ ăn trưa sẽ đi thẳng đến thư thoại. không đến vào giờ ăn trưa nên gọi Lễ tân.

Tính năng điều kiện thời gian của S-Series PBX Yeastar thích hợp có thể không chỉ làm cho việc sắp xếp kinh doanh của bạn hiệu quả và hợp lý hơn mà còn tránh tình trạng thiếu một cuộc gọi quan trọng hoặc đổ chuông trước mà không ai trả lời để gây thiệt hại cho công ty.

Làm cách nào để sử dụng Điều kiện thời gian?

Thêm điều kiện thời gian
Đi tới Cài đặt > PBX > Điều khiển cuộc gọi > Điều kiện thời gian, nhấp Add time condition điều kiện thêm thời gian để thêm điều kiện thời gian.

Tên : cho Điều kiện thời gian này một tên ngắn gọn để giúp bạn xác định nó.
Thời gian : đây là nơi bạn sẽ xác định một phạm vi thời gian. Bạn có thể xác định nhiều dải ô trong cùng một nhóm thời gian bằng cách nhấp vào thêm điều kiện thời gian.
Ngày trong tuần : chọn ngày trong tuần, ngày trong tháng và / hoặc phạm vi tháng mà bạn muốn áp dụng phạm vi thời gian này.
Tùy chọn nâng cao : tùy chọn này bị tắt theo mặc định. Nếu được bật, bạn cần đặt tháng và ngày trong tháng. Nếu nó bị tắt, điều đó có nghĩa là phạm vi thời gian được xác định ở trên sẽ áp dụng cho mọi ngày trong tháng, mỗi tháng trong năm.
Thêm ngày lễ
Sau khi bạn đã xác định điều kiện thời gian làm việc của văn phòng, bạn có thể cần tạo nhóm thời gian nghỉ lễ. Ví dụ: bạn muốn tạo ngày lễ cho ngày đầu năm mới, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1.
Nhấp “add holiday” trên  S-Series PBX Yeastar thêm ngày lễ để thêm ngày lễ. Bạn có thể đặt theo ngày cụ thể hoặc một ngày cụ thể trong tuần trong một tháng cụ thể thông qua loại khác.

3. Chỉ định điều kiện thời gian cho các tuyến đường đến

Đường dẫn: Cài đặt > PBX > Điều khiển cuộc gọi > Tuyến đường đến , thêm tuyến đường mới hoặc chỉnh sửa tuyến đường hiện có.

Điều kiện thời gian đã tạo sẽ có sẵn để chọn trong Tuyến đường đến.

Nếu bạn tắt Điều kiện thời gian trong các tuyến đường đến, tất cả các cuộc gọi sẽ được chuyển đến “Đích”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage