Giới thiệu Đầu số cố định

Giới Thiệu Đầu Số Cố Định

Giới thiệu Đầu số cố định

CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẦU SỐ 1800, ĐẦU SỐ 1900 CỦA NHÀ MẠNG FPT, VTN, CMC,..

Đầu số cố định là đầu số được phân chia theo khu vực địa lý.
(ở Việt Nam được phân chia theo tỉnh thành, Ví dụ: Hà Nội: 04, Hồ Chí Minh: 08)

Đầu số cố định sử dụng công nghệ truyền thống (Analog):

Sử dụng công nghệ chuyển mạnh, đòi hỏi phải có kết nối trực tiếp đến mỗi điểm đầu cuối. Do đó chi phí lắp đặt, bảo dưỡng lớn cũng như khó thêm, bớt, thay đổi hay di chuyển thiết bị đầu cuối.

Đầu số cố định sử dụng công nghệ Voip

Sử dụng công nghệ IP là công nghệ chuyển gói tin cho phép sử dụng chung một đường kết nối cho nhiều kênh thoại hoặc kết hợp cùng với dữ liệu mang lại tính kinh tế cao hơn cũng như cho phép thêm, bớt, thay đổi, di chuyển thiết bị đầu cuối dễ dàng.
Chi phí để triển khai điện thoại IP thường lớn hơn so với điện thoại thường nhưng ngược lại, chi phí vận hành, quản lý, khai thác sẽ giảm đáng kể đồng thời chất lượng cuộc gọi và hiệu năng sử dụng điện thoại và tiếp nhận cuộc gọi được tăng lên.


Đăng ký sử dụng đầu số 1900: 08 3514 6178

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage