Giao thức SIP sử dụng trong VoIP, Cấu trúc SIP như thế nào? 

SIP (Session Initiation Protocol – Giao thức khởi tạo phiên) là một giao thức điều khiển lớp ứng dụng mà có thể thiết lập, chuyển đổi và kết thúc các phiên đa phương tiện như các cuộc gọi điện thoại Internet. SIP cũng có thể mời các thành phần tham gia tới các phiên đang tồn tại, như các cuộc hội thảo multicast. SIP hỗ trợ trong suốt việc ánh xạ tên và tái định hướng các dịch vụ, mà hỗ trợ tính di động của con người. SIP được phát triển bởi IETF, được coi là 1 phần của cấu trúc hội thảo đa phương tiên Internet, được thiết kế để tương thích với các giao thức khác như TCP, UDP, IP, DNS… Cấu trúc SIP như thế nào?

Cấu trúc của mạng SIP như thế nào? 

Cấu trúc của SIP giống như HTTP (client-server protocol). Các request được tạo ra bởi các máy client và gởi tới server. Server xử lý các request và gởi một response lại cho client. Một request và response là một yêu cầu để tạo ra 1 giao tác.SIP có các thông điệp INVITE và ACK. SIP tạo ra sự giả định nhỏ nhất về cơ bản của giao thức truyền tải. Giao thức này chính nó cung cấp độ tin cậy và nó không phụ thuộc vào độ tin cậy của TCP. SIP phụ thuộc vào Session Description Protocol (SDP) trong việc mang ra ngoài các thỏa thuận để xác minh codec. SIP hỗ trợ việc mô tả các session mà cho phép các bên tham gia có thể đồng ý thiết lập các kiểu phương tiện tương thích. SIP cung cấp các dịch vụ như:

User Location: Xác định hệ thống cuối cùng để sử dụng cho việc truyền thông.

Call Setup: ringing và thiết lập các thông số cho call tại hai bên called và calling.

User Availability: Xác định sự hài lòng của bên gọi để cam kết trong truyền thông.

User Capabilities: Xác định phương tiện và các thông số của phương tiện được sử dụng.

Call handling: Chuyển giao và kết thúc call.

Chức năng và nét đặc trưng của giao thức SIP. Hai thành chính trong hệ thống SIP bao gồm: SIP User Agents và SIP Network Servers.

Chúng ta có thể thấy được rõ hơn về SIP thông các mô hình kết nối sử dụng giao thức báo hiệu SIP.

Giữa hai thiết bị kết nối bởi SIP 

Hai thiết bị này có thể là SIPphone, cellphone,…, cả hai thiết bị này sẽ kết nối tới 1 mạng IP như Internet và các thiết bị sẽ biết được địa chỉ IP của nhau

Theo mô hình, Tesla sẽ bắt đầu kết nối bằng việc gửi bản tin SIP INVITE tới Marconi. Bản tin này chứa các thông tin chi tiết về loại phiên và cuộc gọi. Đó có thể là một phiên thoại bình thường, hoặc một phiên đa phương tiện như video conference, gaming conference.

INVITEsip:marconi@radio.orgSIP/2.0

Via:SIP/2.0/UDPlab.high-voltage.org:5060;branch=z9hG4bKfw19

Max-Forwards:70

To:G.Marconi<sip:Marconi@radio.org>

From:NikolaTesla<sip:n.tesla@high-voltage.org>;tag=76341

Call-ID:123456789@lab.high-voltage.org

CSeq:1INVITE

Subject:AboutThatPowerOutage…

Contact:<sip:n.tesla@lab.high-voltage.org>

Content-Type:application/sdp

Content-Length:158

v=0

o=Tesla28908445262890844526INIP4lab.high-voltage.org

s=PhoneCall

c=INIP4100.101.102.103

t=00

m=audio49170RTP/AVP0

a=rtpmap:0PCMU/8000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage