Giải pháp và mô hình kết nối FAX SERVER trong Microsoft Lync

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Giải pháp và mô hình kết nối FAX SERVER trong Microsoft Lync

Mô hình Fax Server dạng phân tán sử dụng tổng đài IP-PBX kết nối hệ thống MS Lync qua Voice gateway

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”8355″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Mô hình Fax Server sử dụng tổng đài IP-PBX kết nối MS Lync qua Voice gateway

Ở mô hình quản lý Fax Server dạng phân tán này, Fax Server được cài đặt trên cả Head Office và các site chi nhánh, và đều vận hành độc lập. Ở Head Office, Fax Server được cài đặt trên một máy chủ và đáp ứng các điều kiện cấu hình tối thiểu và ở chi nhánh thì Fax Server được cài đặt tích hợp trên các thiết bị AudioCodes loại SBA như dòng Mediant M800B SPA, M1000B SBA,…Mô hình này sử dụng tổng đài IP-PBX có sẳn và kết nối với hệ thống MS Lync qua thiết bị Voice Gateway của AudioCodes.

Mô hình Fax Server dạng tập trung sử dụng tổng đài IP-PBX kết nối hệ thống MS Lync qua Voice gateway[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”8356″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Mô hình Fax Server sử dụng tổng đài IP-PBX kết nối MS Lync qua Voice gateway

Ở mô hình quản lý Fax dạng tập trung (hình minh họa phía trên), Fax Server được cài đặt chỉ ở Head Office, các site chi nhánh định tuyến về Fax Server ở Head Office qua mạng Wan/Lan và không cần cài đặt License Fax Server trên thiết bị AudioCodes Mediant SBA. Mô hình này sử dụng tổng đài điện thoại IP-PBX có sẳn và kết nối với hệ thống MS Lync qua thiết bị Voice Gateway của AudioCodes.

Mô hình Fax Server dạng phân tán không sử dụng tổng đài IP-PBX, sử dụng trực tiếp Voice gateway kết nối PSTN/ISDN[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”8357″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Mô hình Fax Server không sử dụng tổng đài IP-PBX, sử dụng trực tiếp Voice gateway kết nối PSTN/ISDN

Ở mô hình này, Fax Server được cài đặt trên cả Head Office và các site chi nhánh, và đều vận hành độc lập. Ở Head Office, Fax Server được cài đặt trên một máy chủ và đáp ứng các điều kiện cấu hình tối thiểu (ở trên) và ở chi nhánh thì Fax Server được cài đặt tích hợp trên các thiết bị AudioCodes loại SBA như dòng Mediant M800B SPA, M1000B SBA,…Mô hình này không sử dụng hoặc không có tổng đài IP-PBX và việc kết nối với PSTN, cũng như MS Lync được thực hiện thông qua thiết bị Voice Gateway của AudioCodes. Các thiết bị voice gateway này một phía tương tác với PSTN, một phía tương tác với hệ thống MS Lync.

Mô hình Fax Server dạng tập trung, không sử dụng tổng đài IP-PBX, sử dụng trực tiếp Voice gateway kết nối PSTN/ISDN[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”8358″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Mô hình Fax Server không sử dụng tổng đài IP-PBX, sử dụng trực tiếp Voice gateway kết nối PSTN/ISDN

Ở mô hình này, Fax Server được cài đặt chỉ ở Head Office, các site chi nhánh định tuyến về Fax Server ở Head Office qua mạng Wan/Lan và không cần cài đặt License Fax Server trên thiết bị AudioCodes Mediant SBA. Mô hình này không sử dụng hoặc không có tổng đài IP (IP-PBX) và việc kết nối với PSTN, cũng như MS Lync được thực hiện thông qua thiết bị Voice Gateway của AudioCodes. Các thiết bị Voice Gateway này một phía tương tác với PSTN, một phía tương tác với hệ thống MS Lync.

Mô hình Fax Server dạng phân tán, sử dụng tổng đài IP-PBX kết nối MS Lync qua E-SBC[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”8359″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Mô hình Fax Server sử dụng tổng đài IP-PBX kết nối MS Lync qua E-SBC

Ở mô hình này, Fax Server được cài đặt trên cả Head Office và các site chi nhánh, và đều vận hành độc lập. Ở Head Office, Fax Server được cài đặt trên một máy chủ và đáp ứng các điều kiện cấu hình tối thiểu và ở chi nhánh thì Fax Server được cài đặt tích hợp trên các thiết bị AudioCodes loại SBA như dòng Mediant M800B SPA, M1000B SBA,…Mô hình này sử dụng tổng đài IP-PBX có sẳn và kết nối với hệ thống MS Lync qua thiết bị E-SBC của AudioCodes.

Mô hình Fax Server dạng tập trung, sử dụng tổng đài IP-PBX kết nối MS Lync qua E-SBC[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”8360″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Mô hình Fax Serversử dụng tổng đài IP-PBX kết nối MS Lync qua E-SBC

Ở mô hình này, Fax Server được cài đặt chỉ ở Head Office, các site chi nhánh định tuyến về Fax Server ở Head Office qua mạng Wan/Lan và không cần cài đặt License Fax Server trên thiết bị AudioCodes Mediant SBA. Mô hình này sử dụng tổng đài IP-PBX có sẳn và kết nối với hệ thống MS Lync qua thiết bị E-SBC của AudioCodes.

Mô hình Fax Server dạng phân tán, tích hợp ứng dụng Fax Server trong thiết bị Voice gateway[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”8361″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Mô hình Fax Server tích hợp Fax Server trên thiết bị Voice gateway

Ở mô hình này, Fax Server được cài đặt trên cả Head Office và các site chi nhánh, và đều vận hành độc lập. Ở Head Office, Fax Server được tích hợp trên thiết bị Voice gateway và ở chi nhánh thì Fax Server được cài đặt tích hợp trên các thiết bị AudioCodes loại SBA như dòng Mediant M800B SPA, M1000B SBA,…Mô hình này sử dụng thiết bị Voice gateway vừa làm cổng giao tiếp PSTN/ISDN, vừa giao tiếp với MS Lync và vừa tích hợp ứng dụng Fax Server.

Mô hình Fax Server dạng tập trung, tích hợp ứng dụng Fax Server trong thiết bị Voice gateway

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”8362″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Mô hình Fax Server tích hợp Fax Server trên thiết bị Voice gateway

Ở mô hình này, Fax Server được cài đặt chỉ ở Head Office, các site chi nhánh định tuyến về Fax Server ở Head Office qua mạng Wan/Lan và không cần cài đặt License Fax Server trên thiết bị AudioCodes Mediant SBA. Mô hình này sử dụng thiết bị Voice gateway vừa làm cổng giao tiếp PSTN/ISDN, vừa giao tiếp với MS Lync và vừa tích hợp ứng dụng Fax Server.

Giải pháp từ Hãng FaxBack

Fax Connectors của FaxBack cho Exchange 2010 UM là một điểm khởi đầu lý tưởng cho các doanh nghiệp với các yêu cầu cơ bản fax gửi đến, nhưng chưa sẵn sàng đầu tư để triển khai một máy chủ fax với đầy đủ tính năng hoặc thuê ngoài qua các Dịch vụ fax dựa trên internet tốn kém.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”8363″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Fax cho MS Lync là một ứng dụng với nhu cầu ngày càng gia tăng khi các đặc tính của MS Lync được tận dụng hiệu quả trong hệ thống thông tin doanh nghiệp. Chuyển dần dần từ mô hình Telephony truyền thống sang mô hình truyền thông hợp nhất trên tảng IP là một giai đoạn cần thiết và MS Lync đã được định hướng và phát triển theo xu hướng công nghệ này. Tuy nhiên, ở các Doanh nghiệp Việt Nam, thị trường này còn rất kén khách hàng vì các yêu cầu khá cao về hạ tầng và chi phí đầu tư ban đầu. Do đó, các Doanh nghiệp có xu hướng sẽ triển khai hạn chế thí điểm và trải nghiệm từ từ công năng và tiện ích của hệ thống, đồng thời cũng muốn tận dụng lại hạ tầng Telephony hiện hữu. Và tùy theo yêu cầu thực tế của từng doanh nghiệp sẽ có những mô hình, giải pháp kết hợp tương ứng.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage