Giải pháp hội nghị truyền hình Yealink cho phòng họp lớn

Giải pháp Yealink cho phòng họp mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích gì? Các hội nghị truyền hình lớn có nhu cầu riêng biệt. Do cấu trúc tổ chức phức tạp với những người tham gia trải rộng trên một số địa điểm riêng biệt. Truyền thông nội bộ hiệu quả là điều cần thiết để các cuộc họp diễn ra đơn giản. Dễ triển khai và quản lý là một lợi thế cốt lõi của các giải pháp hội nghị truyền hình Yealink so với các hệ thống hội nghị truyền hình truyền thống.

Những lợi ích khi sử dụng thiết bị hội nghị truyền hình Yealink cho phòng họp

Khả năng hội thảo có thể mở rộng là điều cần thiết cho các công ty và tổ chức lớn đa dạng về địa lý. Đơn giản hơn cho những công ty đòi hỏi nhiều bộ phận phải làm việc cùng nhau. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp các cuộc họp định kỳ và thảo luận kinh doanh. Hình thức bao gồm tám người tham gia trở lên trong một cuộc hội thảo video.

Nhiều chế độ hội nghị là cần thiết để phù hợp với nhiều loại hội nghị. Như: các cuộc họp định kỳ, các buổi đào tạo, thông báo điều hành và nhiều hơn nữa. Các công ty cần linh hoạt trong cách họ tạo và quản lý các hội nghị.

Bảo mật là quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì các cuộc họp của công ty có thể liên quan đến lợi ích kinh doanh đáng kể và yêu cầu bảo mật. Tính bảo mật và ổn định là vô cùng quan trọng.

Mô hình triển khai mạng linh hoạt.

Nhân viên và người quản lý cần một mô hình triển khai mạng đủ mạnh. Giúp xử lý một loạt các nhu cầu và đủ đơn giản để quản lý hiệu quả.

Hiệu suất mạnh mẽ: Một thiết bị duy nhất có thể hỗ trợ tới 80 hội nghị video. Cho phép xếp tầng bậc quản lý. Đáp ứng các yêu cầu công suất cao của các công ty lớn.

Tất cả trong một: Yealink giảm đáng kể chi phí và giúp triển khai dễ dàng hơn bằng cách tích hợp nhiều tính năng vào một thiết bị: MCU tích hợp, Máy chủ đăng ký, Máy chủ quản lý, Máy chủ quản lý cuộc họp, Máy chủ thư mục và Máy chủ quản lý thiết bị…

Tính linh hoạt: Hệ thống của chúng tôi cung cấp nhiều chế độ hội nghị, chẳng hạn như các cuộc họp định kỳ, các buổi đào tạo và thông báo điều hành, không giới hạn số lượng các cuộc họp nhóm.

Khả năng tương thích: Thiết bị hội nghị Yealink cung cấp khả năng tương thích liền mạch giữa các điểm cuối của máy chủ và thiết bị đầu cuối; Thiết bị của chúng tôi rất dễ sử dụng, có chức năng của các cuộc họp một nút và tham gia một nút.

Bài viết được dịch từ: Large Group Solutions 

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage