Giải pháp Avaya Communication Manager với các cổng Survivable SIP Gateways

Avaya 5602SW IP Phone

Các cổng Truyền Thông Thoại của AudioCodes cung cấp khả năng dự phòng, cung cấp các ứng dụng UC cho Avaya từ trong một văn phòng nhỏ kết nối đến hệ core thông qua Communication Manager 5.0+, và các dịch vụ vận hành kiểu SIP (SIP Enablement Services – SES)

Avaya Communication Manager với các cổng Truyền Thông SIP dự phòng – Giải pháp của AudioCodes

 

 

Avaya Aura™ là thương hiệu gần gũi với truyền thông doanh nghiệp, triệt để đơn giản hóa sự phức tạp đối với nhiều Nhà cung cấp, nhiều phương thức và đa hạ tầng mạng và tạo kiến trúc hợp nhất tin cậy cho các truyền thông doanh nghiệp. Kiến trúc truyền thông hợp nhất của Avaya Aura tập trung việc tích hợp và quản lý của đa nhà cung cấp tổng đài PBX, các giải pháp kết nối chi nhánh vượt qua các rào cản địa lý.

Communication Manager với Cổng Truyền thông thoại SIP dự phòng là giải pháp của Avaya Aura đối với địa điểm nhỏ khoảng 02 tới 10 user. Những cổng Truyền thông thoại này cung cấp chức năng dự phòng cơ bản với tùy chọn chi phí thấp, cung cấp các ứng dụng UC tới các văn phòng nhỏ kết nối đến hệ Core thông qua Communication Manager 5.0 và các dịch vụ SES (SIP Enablement Services). Giải pháp bao gồm điện thoại SIP dòng Avaya 9600 và các cổng Truyền Thông thoại SIP từ AudioCodes. Thích hợp với phiên bản Avaya Aura Standard Edition và Avaya Aura Enterprise Edition.

Bằng cách tận dụng các cổng Truyền thông thoại của AudioCodes, “Communication Manager với giải pháp sử dụng các cổng SIP dự phòng”, cho phép người sử dụng điện thoại SIP dòng Avaya 96xx tại các văn phòng nhánh ở xa có được độ tin cậy cao nhất trong trường hợp mạng WAN lỗi. Điện thoại SIP dòng Avaya 96xx đăng ký với chức năng của User agent loại chức năng SAS của cổng Truyền thông thoại của AudioCodes. Trong suốt thời điểm mạng WAN bị lỗi, chức năng SAS của cổng Truyền thông thoại AudioCodes sẽ cung cấp các dịch vụ điện thoại cơ bản đối với người sử dụng điện thoại SIP dòng Avaya 96xx như sau:

-Thực hiện việc nhận và gọi cuộc thoại

-Các cuộc gọi nội bộ liên phòng ban

-Các chức năng: giữ chờ, chuyển tiếp và Hội nghị

Suốt khoảng thời gian lỗi phát sinh, Cổng AudioCodes tiếp tục “ping” tới Avaya Communications Manager (CM) để giữ liên kết được tiếp tục. Một khi WAN được khôi phục, và Avaya CM đáp ứng, tái thiết lập truyền thông với các điện thoại SIP, cổng AudioCodes trở về chức năng thông thường. Cổng AudioCodes gateway tiếp tục giám sát mạng WAN cho tình trạng đứt quãng dịch vụ tới điện thoại SIP dòng Avaya 96xx. AudioCodes MediaPack 11x hỗ trợ tới 10 user SIP phone và lên 100 user SIP phone bởi dùng AudioCodes Mediant 1000 và Mediant 600.

Dành cho “Communication Manager với giải pháp sử dụng các cổng SIP dự phòng” và yêu cầu của ứng dụng khách hàng khác của Avaya, các cổng Truyền Thông của AudioCodes hiện sẳn có để cung cấp thông qua các kênh phân phối của AudioCodes trên toàn thế giới.

AudioCodes là thành viên Bạch Kim của Chương trình Kết Nối Các nhà Phát triển Avaya – the Avaya Developer Connection (DevConnect) Partner Program. Dòng MediaPack 11x, MediaPack 124 và Mediant 1000 được chứng nhận với Chương trình DevConnect và tương thích với Communication Manager của Avaya và SIP.

Các chức năng của Avaya Communication Manager với các cổng Truyền thông thoại SIP dự phòng

– Hỗ trợ Analog FXS và FXO

– 100% tương thích SIP và được chứng nhận với Avaya CM và SES, khả năng nâng cấp cho Hội họp chi nhánh xa

– Office requirements

– Chất lượng thông thoại tốt nhất của chuẩn công nghiệp

– Cấu trúc Core đồng nhất, phần mềm, các chức năng quản lý cho dễ dàng hỗ trợ và tập huấn

– Sản phẩm vận hành ổn định

– Quan hệ đối tác tốt

– Giá cố định và “đáng đồng tiền bát gạo”

– Tác động các đầu tư hiện hành trong thiết bị thoại truyền thống

– Kết nối IP cho các tổ chức phân tán về địa lý[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage