Điện Thoại IP là gì?

Điện Thoại IP

Điện thoại IP là gì?

Điện thoại IP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet, sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP.

Điện thoại IP kết nối vào hệ thống mạng như thế nào?

  • Điện thoại IP được kết nối vào mạng Lan Thông qua cổng RJ45.
  • Điện thoại IP có 2 port mạng có khả năng share mạng từ máy tính.

Đăng ký sử dụng đầu số 1900: 08 3514 6178

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage