Hiển thị tất cả 29 kết quả

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện Yeastar B2 Module 2 BRI Port

3,428,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện Yeastar UMTS (3G) Module

3,415,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện Yeastar Module 1 GSM

3,154,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện Yeastar SO Module 1FXS+1FXO

1,645,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện Yeastar S2 Module 2FXS

1,300,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện Yeastar O2 Module 2FXO

1,590,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện Yeastar Recording for U300

4,114,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện Yeastar Recording for U200

4,114,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện Yeastar Recording for U100

2,194,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Tổng Đài NewRock OM200-IF-24FXO

8,900,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Tổng Đài NewRock OM200-IF-12S/12

7,654,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Tổng Đài NewRock OM200-IF-16S/8

7,120,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Tổng Đài NewRock OM200-IF-8S/8

5,518,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Tổng Đài NewRock OM200-IF-24S

6,230,000  (chưa VAT)
8,400,000  (chưa VAT)
5,300,000  (chưa VAT)
5,300,000  (chưa VAT)
3,700,000  (chưa VAT)
3,500,000  (chưa VAT)
3,300,000  (chưa VAT)
10,600,000  (chưa VAT)
5,800,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Linh kiện tổng đài CooVox-1GSM

3,200,000  (chưa VAT)
1,400,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài IP

Card DISA 4 kênh IP1E-DSPDB-A0

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage