Hiển thị tất cả 39 kết quả

195,000  (chưa VAT)
10,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Ổ cứng SeaGate Skyhawd 4TB

3,200,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Ổ cứng SeaGate Skyhawd 2TB

1,590,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Ổ cứng SeaGate Skyhawd 1TB

1,090,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Ổ cứng SeaGate Skyhawd 3TB

2,150,000  (chưa VAT)
150,000  (chưa VAT)
420,000  (chưa VAT)
210,000  (chưa VAT)
730,000  (chưa VAT)
(chưa VAT)

Phụ kiện camera

Chân đế D-Link DCS-34-2

(chưa VAT)

Phụ kiện camera

Chân đế D-Link DCS-32-4

(chưa VAT)

Phụ kiện camera

Chân đế D-Link DCS-32-3

(chưa VAT)
(chưa VAT)
(chưa VAT)

Phụ kiện camera

Questek QTA-B101HD

2,409,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Nguồn tổ ong 12V – 20A

620,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Nguồn tổ ong 12VDC-15A

470,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Nguồn tổ ong 12V-10A

300,000  (chưa VAT)
7,450,000  (chưa VAT)
2,400,000  (chưa VAT)
1,800,000  (chưa VAT)
129,600,000  (chưa VAT)
3,800,000  (chưa VAT)
4,000,000  (chưa VAT)
80,000  (chưa VAT)
1,200,000  (chưa VAT)
750,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Dahua VTOB108

290,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Dahua VTOB107

290,000  (chưa VAT)
80,000  (chưa VAT)
1,500,000  (chưa VAT)

Phụ kiện camera

Ổ cứng Western WD 250GB

1,200,000  (chưa VAT)
1,610,000  (chưa VAT)
1,610,000  (chưa VAT)
960,000  (chưa VAT)
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage