Hiển thị 1–40 của 48 kết quả

Điện thoại Polycom được tải với tương lai, trên công nghệ thanh. Các mô hình hàng đầu trong sê-ri VVX ​​cung cấp các tính năng như khả năng tương tác của Skype for Business, khử tiếng ồn hàng rào âm thanh và điều hướng menu dựa trên biểu tượng. Các tùy chọn mở rộng cho điện thoại VVX ​​bao gồm các mô-đun lập trình và camera hội nghị video.

Tất cả điện thoại của Polycom đều được thiết kế với giao diện trực quan và âm thanh VoIP chất lượng cao. Các điện thoại cung cấp giải pháp dựa trên năng suất hoàn hảo cho bất kỳ loại người dùng nào, từ những người gọi không thường xuyên đến những người lao động tri thức. Polycom tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc đổi mới điện thoại VoIP và những điện thoại này đang thể hiện sự phát triển đó.

Để so sánh Điện thoại Polycom, hãy xem bảng biểu của chúng tôi:

Bảng so sánh Điện thoại Polycom

ĐIỆN THOẠI POLYCOM THEO LOẠI SẢN PHẨM

Điện Thoại

Hội Nghị

SoundPoint

Skype dành cho doanh nghiệp

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation2 EX

16,767,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Điện thoại IP Polycom SoundStation2

14,237,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation IP 5000

23,000,000  (chưa VAT)
2,527,700  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Điện thoại hội nghị Polycom 8800

36,777,000  (chưa VAT)
13,800,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation Duo

19,527,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom CX3000

19,527,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom CX600

(chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom CX500

4,577,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom CX300

4,117,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Polycom CX100 Speakerphone

3,150,000  (chưa VAT)
4,577,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX1500D

275,770,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX1500

27,577,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 601

11,017,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 600

11,017,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 501

8,717,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 500

8,717,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 411

6,900,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 410

6,900,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 401

6,000,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 400

6,000,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 311

5,037,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 310

5,037,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 301

4,117,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 300

4,117,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 201

3,657,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 101

2,737,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Bàn giao tiếp Polycom SoundPoint IP

(chưa VAT)
11,937,000  (chưa VAT)
(chưa VAT)
10,005,000  (chưa VAT)
13,800,000  (chưa VAT)
10,327,000  (chưa VAT)
(chưa VAT)
16,767,000  (chưa VAT)
7,107,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VTX 1000

(chưa VAT)
7,107,000  (chưa VAT)
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage