Hiển thị tất cả 18 kết quả

Điện thoại IP Panasonic giải pháp tối ưu hoạt động doanh nghiệp

Trong kỷ nguyên công nghệ phát triển, phương tiện liên lạc chính giữa khách hàng với doanh nghiệp là trao đổi trực tiếp qua điện thoại.

Điện thoại IP Panasonic tích hợp khả năng trực quan hóa dữ liệu cuộc gọi điện thoại từ đó chủ doanh nghiệp có thể đánh giá năng suất lao động của từng nhân viên chính xác, công khai, minh bạch.
Điện thoại IP Panasonic cung cấp đầy đủ các tính năng của Call Center phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp. Từ các giải pháp cuộc gọi đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ đến các giải pháp phức tạp cho doanh nghiệp lớn.

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP PANASONIC KX-UT113

1,430,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-UT123

1,700,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-UT133

2,890,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-UT136

3,950,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-UT248

5,720,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-UT670

11,450,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-NT543

3,200,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-NT546

5,100,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-NT551

1,030,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-NT553

1,030,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-NT556

6,100,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-NT560

6,210,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV430

7,025,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV330

4,440,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV230

2,945,000  (chưa VAT)
2,134,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100

765,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Panasonic

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130

920,000  (chưa VAT)
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage