Hiển thị tất cả 34 kết quả

Điện thoại của Cisco bao gồm dòng 8800 mới, cũng như dòng SPA phổ biến rộng rãi. Các tính năng như webcam tích hợp và màn hình có thể điều chỉnh tận dụng các mô hình cao cấp hơn làm điểm cuối cộng tác video hoàn hảo. Các điện thoại cũng dễ dàng để cung cấp, lý tưởng cho việc triển khai quy mô doanh nghiệp lớn hơn.

Cisco là một cái tên mà tất cả chúng ta đều công nhận. Nhiều khả năng, bạn đã làm việc ở đâu đó với điện thoại Cisco trên bàn hoặc thiết bị mạng của Cisco đang thực hiện hành động hậu trường. Những điện thoại VoIP này thể hiện tốt nhất những gì một công ty được công nhận trên toàn cầu có thể làm để cải thiện cơ sở hạ tầng điện thoại quan trọng của doanh nghiệp bạn.Để so sánh Điện thoại IP CISCO, hãy xem bảng biểu của chúng tôi:

Bảng so sánh Điện thoại IP CISCO

 

ĐIỆN THOẠI IP CISCO THEO LOẠI SẢN PHẨM

Văn phòng

Hội nghị

Không dây

Thấy hình

Phụ kiện Cisco

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 8961

13,800,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7975G

11,523,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7965G

9,453,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7962G

7,435,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7961

(chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7960G

3,700,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7945G

7,800,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7942G

5,865,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7941G-GE

(chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7940G

3,680,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7931G

3,743,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7911G

3,128,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA525G2

8,400,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA514G

5,336,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA512G

4,462,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA509G

5,819,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA508

(chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA504

4,650,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA502G

3,772,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA501G

3,105,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA303

2,900,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco SPA301

2,000,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Điện thoại hội nghị IP Cisco 8865

18,285,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 8861

16,000,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 8851

13,685,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 8845

13,225,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 8841

11,400,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 8811

10,235,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7861

9,085,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7841

8,400,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7821

5,900,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Cisco

Điện thoại IP Cisco 7811

4,485,000  (chưa VAT)
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage