Hiển thị tất cả 27 kết quả

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 4.5-6 kVA

24,743,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 3 kVA

18,757,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 2 kVA

18,757,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 1 kVA

18,757,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 10 kVA

30,730,000  (chưa VAT)
16,961,000  (chưa VAT)
15,964,000  (chưa VAT)
12,372,000  (chưa VAT)
12,372,000  (chưa VAT)
12,372,000  (chưa VAT)
58,865,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Online Daker DK 10kVA

55,229,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Online Daker DK 6kVA

49,309,000  (chưa VAT)
42,901,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Online Daker DK 3kVA

18,164,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Online Daker DK 2kVA

15,265,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Online Daker DK 1kVA

9,095,000  (chưa VAT)
8,204,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Keor

7,228,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Online Keor LP 3kVA

16,363,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Online Keor LP 2kVA

12,610,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Online Keor LP 1kVA

6,918,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Guardian 2000VA

3,426,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Guardian 1500VA

3,539,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Guardian 1000VA

2,235,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Guardian 800VA

1,692,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Guardian 600VA

1,211,000  (chưa VAT)
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage