Hiển thị 1–40 của 45 kết quả

Dinstar VOIP Gateway

Bộ chuyển đổi VOIP

Card đầu vào E1 GXW4501

1,575,000  (chưa VAT)
4,290,000  (chưa VAT)
1,977,500  (chưa VAT)
72,450,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Gateway DWG2000F-B-16G

38,220,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Gateway DWG2000F-B-8G

19,950,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Gateway DWG2000E-B-4G

15,225,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Dinstar MTG200-4E1

33,904,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Gateway UC100-1G1S

4,548,250  (chưa VAT)
5,226,250  (chưa VAT)
8,356,000  (chưa VAT)
13,500,000  (chưa VAT)
83,790,000  (chưa VAT)
19,550,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Dinstar MTG200-2E1

25,515,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Dinstar MTG1000B-1E1

30,345,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Dinstar MTG1000-4E1

89,250,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Dinstar MTG1000-8E1

156,450,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Dinstar MTG200-1E1

19,845,000  (chưa VAT)
46,746,000  (chưa VAT)
84,200,000  (chưa VAT)
23,205,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Dinstar MTG200

17,376,000  (chưa VAT)
3,360,000  (chưa VAT)

Dinstar Gateway

Dinstar DAG2000-32FXS

18,696,000  (chưa VAT)
4,120,000  (chưa VAT)
14,310,000  (chưa VAT)
24,800,000  (chưa VAT)
25,700,000  (chưa VAT)
63,690,000  (chưa VAT)
24,696,000  (chưa VAT)
14,600,000  (chưa VAT)
22,680,000  (chưa VAT)
15,750,000  (chưa VAT)
13,335,000  (chưa VAT)
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage