Bảo mật hệ thống điện thoại IP từ xa

Công nghệ điện thoại IP ngày càng phổ biến ở nước ta hiện nay, việc áp dụng các giải pháp VOIP trong doanh nghiệp thường nhắm đến để tối ưu chi phí thoại và nâng cao hiệu suất công việc. Một trong những thành phần cốt yếu của một hệ thống VOIP là điện thoại IP (IP Phone).

Ở bài viết này công ty  chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khách hàng Các giải pháp bảo mật công nghệ VoIP nhằm giúp quý khách hàng có 1 hệ thống tổng đài VoIP tốt  và an toàn khi sử dụng.

1. Nhu cầu bảo mật.

– Trước khi đi vào chi tiết về những công nghệ khác nhau để bảo vệ cho mạng VoIP. Bạn cần phải hiểu những vấn đề và tập hợp những nhu cầu mà bạn đã được thấy. Phần này sẽ phác thảo những nhu cầu bảo mật tiêu biểu.Không phải là một danh sách toàn diện.Những dịch vụ VoIP đặc biệt có thể cần những nhu cầu phụ.

– Tính toàn vẹn: Người nhận nên nhận những gói dữ liệu của người khởi tạo gửi với nội dung không có sự thay đổi. Một bên thứ ba cần phải không có khả năng chỉnh sửa gói trong quá trình vận chuyển. Định nghĩa này được áp dụng một cách chính xác trong trường hợp của tín hiệu VoIP. Tuy nhiên, trong trường hợp của phương tiện truyền thông, sự mất mát gói thông thường có thể tha thứ được.

– Tính bí mật: Một hãng thứ ba không nên có khả năng để đọc dữ liệu mà được dự định cho người nhận.

– Tính xác thực: Bên gửi và bên nhận tín hiệu VoIP hay thông điệp truyền thông nên chắc chắn rằng chúng đang liên lạc ngang hàng nhau.

– Tính sẵn sàng: Sự bảo vệ từ việc tấn công DoS(từ chối dịch vụ) đối với thiết bị VoIP nên sẵn có đối với những người sử dụng liên tục. Những người sử dụng/những thiết bị có ác tâm hoặc có cư xử không đúng đắn không được cấp quyền để phá vỡ dịch vụ. Để làm dịu các cuộc tấn công DoS đòi hỏi cách xử lý lây nhiễm để bảo vệ tài nguyên VoIP và bảo vệ mạng IP bên dưới.

2. Các công nghệ bảo mật.

– Khi đưa ra những nhu cầu bảo mật cho những thiết bị VoIP, phần này mô tả một vài công nghệ có sẵn để đảm bảo tính toàn vẹn,tính bí mật, và tính chứng thực. Những công nghệ bao gồm trong phần này như sau:

2.1. Share-key(khóa dùng chung)
– Những cách tiếp cận Chìa khóa- Dùng chung
– Một cách tiếp cận tới sự chứng thực là một hệ thống mà trong đó người gửi và người nhận chia sẻ một mật khẩu bí mật ( đôi khi tham chiếu tới như một chìa khóa- dùng chung) mà không được biết đối với một bên thứ ba.
– Người gửi tính toán một hash nội dung thông điệp và nối vào giá trị hash đó với một thông điệp. Bên phía nhận được thông điệp, người nhận cũng tính toán hash thông điệp với một mật khẩu dùng chung. Sau đó nó so sánh hash đã được tính toán với giá trị hash mà được bổ sung vào thông điệp. Nếu chúng phù hợp, sự toàn vẹn của thông điệp được bảo đảm như là tính xác thực của người gửi.
– Bạn có thể sử dụng mật khẩu dùng chung để mã hóa nội dung thông điệp và truyền dữ liệu đã mã hóa tới người nhận. Trong trường hợp này, yêu cầu riêng tư được đề cập không vì bên thứ ba có thể đánh hơi dữ liệu đang vận chuyển và có thể nhìn nội dung thông báo của văn bản gốc. Người nhận chạy giải thuật giải mã (sự mở khóa) với mật khẩu dùng chung như một trong những đầu vào và tạo ra lại thông báo văn bản gốc.
– Một hệ thống mà có nhiều nguồn dữ liệu có thể gặp phải yêu cầu xác thực bằng việc bảo đảm rằng mỗi người gửi sử dụng một chìa khóa duy nhất cho dữ liệu được gửi.

– Trong một cách tiếp cận chìa khóa- dùng chung, người quản trị phải có sự chuẩn bị đối với mật khẩu bí mật dùng chung. Trong một hệ thống mà có nhiều cặp người gửi/ nhận, việc đương đầu với sự chuẩn bị có thể rất cao.
– Ngoài ra, nếu một chìa khóa- dùng chung được thỏa hiệp ( stolen/ lost), Mọi thiết bị sử dụng chìa khóa dùng chung cần được chuẩn bị với chìa khóa dùng chung mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage