Auto Provisioning bằng TFTP Server

1. Thực hiện Auto provisioning qua TFTP server.

Bài viết hướng dẫn cách Auto provisioning lên các IP Phone cho tổng đài Asterisk

Cách thực hiện:

B1: Tải file MAC.cfg và file common.cfg mẫu theo link sau:

http://support.yealink.com/documentFront/forwardToDocumentDetailPage?documentId=78

Tên file: Yealink_SIP_Phones_AutoProvisioning_Template

· File MAC dùng để tạo ra một account cho một IP phone ứng với địa chỉ MAC của IP phone đó.

· Dùng Notepad++ để mở file MAC.cfg mẫu ( các bạn có thể dùng tool khác vẫn được, ở đây mình dùng Notepad++). Bạn tạo New 1 File Notepad, chọn save as > số MAC.cfg (địa chỉ MAC phía sau thiết bị), chép đoạn code bên dưới vào file MAC vừa tạo.
Ví dụ: tạo file MAC có tên 001565B4CFD5.cfg
Chép đoạn code sau vào file MAC vừa tạo
#Account1 Basic Settings#

account.1.enable = 1

account.1.label = 100

account.1.display_name = Chien

account.1.auth_name = 100

account.1.user_name = 100

account.1.password = 12345

account.1.sip_server.1.address = 192.168.0.5

account.1.sip_server.1.port = 5060

account.1.sip_server.1.transport_type =0

Trong đó:

account.1.enable = 0 là Disable, 1 là Enable label =100 là nhãn hiển thị số extension 100 display_name = Chien là tên hiển thị trên IP Phone user_name = 100 là số extension

password = 12345 là mật khẩu xác thực của account 100

auth_name = 100 là số xác thực bằng MD5

sip_server.1.address = 192.168.0.5 là IP của tổng đài

server.1.port = 5060 là port protocol Sip của tổng đài

sip_server.1.transport_type = là chọn protocol 0-UDP,1-TCP,2-TLS Note: Bạn có thể tạo file MAC theo như hướng dẫn hoặc cách khác bạn có thể open file MAC.cfg trong file vừa tải về phía trên, sau đó tiến hành tìm các dòng như trên ví dụ và edit lại.

· File Common.cfg dùng tạo ra các cấu hình mạng cơ bản như Hostname, Network Advanced, VLAN, WEB PORT…

Lưu ý: Sau khi giải nén file

Yealink_SIP_Phones_AutoProvisioning_Template.rar có 1 file common.cfg chúng ta nên để default ( không chỉnh sữa )

B2: Dựng TFTP server
· Tải TFTP về theo link sau: http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html Các bạn chọn version phù hợp cho HĐH của mình và tiến hành install.

1. Current Directory : Chọn đường dẫn đến file MAC.cfg
2. Server interfaces: Địa chỉ IP của server TFTP
3. Cấu hình setting >

B3: Chờ vài phút và kiểm tra kết quả trên IP phone có nhận account.
 
Nếu như hình thì đã thành công.

2. Cách tạo FILE MAC.cfg bằng CFG GENERATORTOOL 

 
Tải tool theo link sau:
 

Tiến hành giải nén như hình sau:

Install file CfgGenerator.exe sẽ thấy giao diện sau:

Chọn advanced confguration và chọn account và loại thiết bị như hình

Note: Loại thiết bị tùy vào modem IP Phone công ty bạn đang dùng.

Cấu hình các thông số account1 cho file MAC.cfg

Sau khi add sẽ được như sau:

Tiến hành tạo các tham số account khác như bước trên

Tạo các thông số register tổng đài IP

Sau khi tạo các thông số xong ta tiến hành save lại với tên file là địa chỉ MAC của IP Phone cần cấu hình

File sau khi save và open có dạng như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage